Upplagt 2018-jul-12

Mi Management AB

Produktion

2018-jul-12 – 2018-jul-31
Vad är produktion? Vi skulle kunna definiera det som att resurser vidareförädlas genom en process mha utrusning och personal. Allt ska fungera. Utrustningen ska fungera och leverera enligt teknisk specifikation, metoderna ska följas och personalen skall utföra sina arbetsuppgifter. Här ligger balansgången i prioriteringen. För avvikelser förekommer hela tiden och det blir en ständig jakt på att få produktionen att fungera.
Få prisförslag
Meddelandet har skickats. Vi återkommer inom kort.