Upplagt 2017-dec-10

Mi Management AB

Ny, begagnad eller återvinning? Investeringar beräknas med man glömmer ofta ta flera faktorer i beaktande. Nytt är ofta dyrt och ROI kan vara jobbigt långa. Det kan vara lockande att hitta begagnade maskiner eller rent av gå till lagret där man hittar en gammal maskin som kan återupplivas. Det man ofta glömmer då man tittar på återvunna och begagnade maskiner är att installationen ofta blir dyrare, då man måste uppgradera styrsystem och gränssnitt mellan gammal teknik och nyare produktionsutrustning. Underhållskostnaderna startar inte från noll utan snarare får du räkna med förkortad livstid på utrustningen och förhöjda uppstartskostnader innan maskinen kan tas i bruk. Så min rekommendation är att göra en ordentlig LCC beräkning utifrån de olika förutsättningarna. Det kommer att visa att den besparing och ROI man ville göra med en begagnad maskin inte kanske var så fördelaktig som man först trodde.
Få prisförslag
Meddelandet har skickats. Vi återkommer inom kort.